Naujienos

1 2 3 5

Dovana Mamai

Vaikai savo mamytes ir močiutes sveikino su Mamos diena. Šventinis koncertas „Dovana mamai“ vyko Agluonėnų kultūros namuose. Renginį puošė trispalvė juosta mamai, kurią pynėme dalyvaudami tarptautiniame vaikų meno projekte „Juosta Mamai, 2018“. 

JURGINĖS, 2018

Klaipėdos r. Agluonėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ Etninės kultūros puoselėjimo renginyje „Iš kartos į kartą: Jurginės“. 2018 m. dalyvavo 170 dalyvių iš Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“, Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“, Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“, Šilutės rajono Saugų vaikų darželio, Agluonėnų pagrindinės mokyklos. Vaikų ir pedagogų kūrybinių darbų parodą „Amatų sodelis: medžiai lietuvių liaudies tautosakoje“ parengė pedagogės,   tautodailininkai Rimantė Šalčiuvienė, Šalnė ir Audrius Aleksas Valčiukai. Jurginių kiaušinienę kepė darželio darbuotojos. Dėkojame Jurgnių karvutės ir gardaus sūrio šeimininkei Redai Norkevičienei. 

Kabakšt kabaldakšt

„PASAKOS“ teatrų festivalis 2018

Palangos lopšelyje-darželyje "Pasaka" priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai ir pedagogės L.Karmonė, V. Tiškuvienė, G. Žukauskienė rodė spektakliuką "Kabakšt kabaldakšt".

Aš bėgu, 2018

RESPUBLIKINĖ  IKIMOKYKLINIŲ  ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ ASOCIACIJA „SVEIKATOS ŽELMENĖLIAI“ INICIJAVO SVEIKATINIMO     AKCIJĄ

„Sveikas vaikas – laimingas vaikas“ skirtą  Pasaulinei sveikatos dienai paminėti

 

          Sveikatinimo  akcija „Sveikas vaikas – laimingas vaikas“ skirta  Pasaulinei sveikatos dienai paminėti  vyksta  jau penktus metus iš eilės. Akcijos organizatoriai siekia sudominti visas respublikos ikimokyklines įstaigų bendruomenes masiniu bėgimu. Populiarinti bėgimo kultūrą Lietuvoje tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų, skatinti domėjimąsi bėgimu. Formuoti teigiamą požiūrį į bėgimą kaip sveikatinimo priemonę ir ugdyti poreikį bėgiojimui drauge su šeima. Padėti suvokti bėgiojimo svarbą fizinei ir psichinei sveikatai.

SVEIKINAME SU LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIU

 

 

Kraštas, kurį iš savo protėvių paveldėjom, yra mūsų.
 Vadinam jį Lietuva ir norim, kad šis žodis iš pasaulio kalbos, iš jo žemėlapių neišnyktų. 
  Rašom ir tariam jį kartu su kitais nemažiau vertais, garbintais tautų ir valstybių vardais,
 norim, kad su pagarba mus ištartų.
Justinas Marcinkevičius

 

SVEIKINAME SU LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIU

Klaipėdos r. Agluonėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“  vaikai ir darbuotojai valstybės atkūrimo šimtmečiui skyrė piešinius, meninius darbelius, trispalvius rankdarbius, stendą Agluonėnų sode „Vaikystės takai šimtmečio Lietuvoje: vaikų mintys, piešiniai, veiklos auginančios pilietiškumą", 100 nykštukų Lietuvos atkūrimo šimtmečiui.

Vasario 15 d. 9.30 val. su vaikais darželyje minėsime šimtąją vasario 16-ąją. Kviečiame vasario 16 d. valstybės atkūrimo šimtmetį kartu su vakais minėti savo šeimose, bendruomenėse.

Priešmokyklinukai atstovauja darželį

Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai šauniai atstovavo savo darželį Klaipėdos rajono vaikų teatro apžiūroje-festivalyje „Bebenčiuko teatras“, Klaipėdos rajono ikimokyklinių įstaigų ugdytinių dainų festivalyje-konkurse „Augino močiutė“. Konkursams vaikus parengė meninio ugdymo pedagogė S. Lukauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė L. Karmonė,  padėjo logopedė R. Stirbienė, auklėtoja D. Stasiulytė.

„Nykštuko“ paukštelių padėka

Visų darželio paukštelių vardu dėkojame tėveliams už dovanotus inkilus. Į medžius sukėlėme 25 naujus namus giesmininkams. Kęstučio ir Jono tėvelis Kęstutis Beržinis ir Patricijos tėtis Alvydas Bartkus  buvo apdovanoti Klaipėdos rajono savivaldybės prizais už dalyvavimą gražiausio ir patogiausio inkilo konkurse. Gražiausia paukštelių padėka – nenutylančios jų giesmelės.

Pilietiškumą ugdomės nuo mažens

1 2 3 5