Grupės

 
Agluonėnų lopšelyje-darželyje ,,Nykštukas" 2017-2018 m. m. veikia keturios grupės:
 
 
,,BORUŽĖLIŲ" ANKSTYVOJO AMŽIAUS GRUPĖ
            Vaikų amžius nuo 1,5 metų iki 3 metų.
            Dirba auklėtojosAstra Juškienė, Renata Kutkė.
            Auklėtojos padėjėja Aušra Šlepetienė.
 
 
,,BITUČIŲ" VIDURINIOJO  AMŽIAUS GRUPĖ
            Vaikų amžius  iki 4 metų.
            Dirba auklėtojos Diana Stasiulytė, Rita Stirbienė.
            Auklėtojos padėjėja Angelė Idzelienė.
            Mokytojo padėjėja Jūratė Buivydienė
 
 
 
,,SKRUZDĖLIUKŲ"  VYRESNIOJO AMŽIAUS GRUPĖ
            Vaikų amžius nuo 4 metų iki 5 metų.
            Dirba auklėtojos Ingrida Keraitienė, Vaida Tiškuvienė.
            Auklėtojos padėjėja Gitana Pocienė.
 
 
„PELĖDŽIUKŲ“ JUNGTINĖ  PRIEŠMOKYKLINIO  AMŽIAUS GRUPĖ
            Dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogė Loreta Karmonė, auklėtoja Vaida Tiškuvienė.
            Auklėtojos padėjėja Genovaitė Žemgulienė.
            Mokytojo padėjėja Edita Armonė.