Mokyklos istorija


Kaip gerai, kad žmonės, kūrę Agluonėnų vaikų lopšelį-darželį, toli užmatė: išsaugojo natūralią kaimo sodo aplinką, papildė ją naujais sodiniais, originalia medžio lauko žaidimų įranga. Šioje kūryboje dalyvavo kone kiekviena kaimo šeima kas vedė vaikus į darželį ir talkino, kas čia dirbo ir laisvą minutę išnaudojo aplinkos puoselėjimui.
 
 
Agluonėnų lopšelio-darželio oficiali istorija prasideda 1983 metų kovo 15 dieną. Žinoma, tikroji istorija prasidėjo nuo sumanymo Agluonėnuose pastatyti vaikų darželį. Todėl savo įstaigos krikštatėviu laikome gerbiamą Alvydą Treigį, tuometį kolūkio pirmininką, kurio pastangomis buvo įgyvendintas šis sumanymas.
 
    1983 m. kovo 15 d. Agluonėnų lopšelis-darželis, pavadintas "Nykštuko" vardu, atvėrė duris kaimo ir jo apylinkių vaikams. Tuo laiku darželį lankė apie 100 vaikų. Darželyje veikė savaitinė ugdymo grupė.
 
    Darželio veiklos kūrėja direktorė Gražina Treigienė. Ji subūrė pirmąjį kolektyvą, vadovavo darželiui visais permainų laikais. Agluonėnų lopšelis-darželis tapo vaikų kūrybos, tautinės kultūros puoselėjimo, gamtos ir aplinkos kūrimo, saugojimo pavyzdžiu.
 

Nuo 1993 m. iki 2003 m. lopšelis-darželis buvo reorganizuotas į darželį-mokyklą. Čia veikė pradinė mokykla, kurią noriai lankė mokiniai ir puikiai vertino tėvai.
 
 
Išaugo didžiulis būrys mūsų auklėtų vaikų, o su jais kartu augome mes, kaip kūrybinga, atsakinga, savita ikimokyklinio ugdymo įstaiga, užaugo medžiai, subrendo obelys, tapome brandūs ir patys. Mename ir branginame visus čia dirbusius darbuotojus, visus darželį lankiusius vaikus. Šiandien buvę auklėtiniai patiki mums savo vaikus.