Darbuotojai

 

 

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr..

Vardas Pavardė

Pareigos (kvalifikacinė kategorija)

1.

Andželika Jasienė

Direktorė

(II vad. kvalifikacijos kategorija)

2.

Astra Juškienė

Auklėtoja

(Vyr. auklėtoja)

3.

Loreta Karmonė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

(Auklėtoja metodininkė)

4.

Renata Kutkė

Auklėtoja

(Vyr. auklėtoja)

5.

Diana Stasiulytė

Auklėtoja

(Auklėtoja)

6.

Ingrida Keraitienė

Auklėtoja

(Auklėtoja)

7.

Sandra Jasaitė

Auklėtoja

(Auklėtoja)

8.

Vaida Tiškuvienė

Auklėtoja

(Auklėtoja)

9.

Sigita Lukauskienė (vaiko auginimo atostogose)

Gintė Žukauskienė

Meninio ugdymo pedagogė

10.

Rita Stirbienė

Auklėtoja (Vyr. auklėtoja)

Logopedė (Vyr. logopedė)

11.

Laima Grevienė

Ūkvedė

12.

Auksė Narmontienė

Vyr. buhalterė

13.

Angelė Idzelienė

Auklėtojos padėjėja

14.

Gitana Pocienė

Auklėtojos padėjėja

15.

Genovaitė Žemgulienė

Auklėtojos padėjėja

16.

Aušra Šlepetienė

Auklėtojos padėjėja

17.

Manfrydas Sprogys

Einamojo remonto darbininkas

18.

Roma Bružienė

Virėja

19.

Rasa Sprogienė

Virėja

20.

Vilija Gailienė (vaiko auginimo atostogose)

Edita Armonė

Sekretorė

21.

Jūratė Buivydienė

Mokytojo padėjėja

22.

Edita Armonė

Auklėtojos padėjėja

23.

Reda Kundrotienė

Pagalbinė darbininkė

24.

Rimantė Šalčiuvienė

Padėjėja etninės kultūros ugdymo programos vykdymui