Darbuotojai

 

 

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr..

Vardas Pavardė

Pareigos (kvalifikacinė kategorija)

1.

Andželika Jasienė

Direktorė

(II vad. kvalifikacijos kategorija)

2.

Astra Juškienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

(Vyr. auklėtoja)

3.

Loreta Karmonė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

(Auklėtoja metodininkė)

4.

Renata Kutkė

 
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

(Vyr. auklėtoja)

5.

Diana Stasiulytė

 
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

(Vyr. mokytoja)

6.

Ingrida Keraitienė

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

(Vyr. mokytoja)

7.

Sandra Jasaitė 

 
Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

(Auklėtoja)

8.

Vaida Tiškuvienė

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

(Auklėtoja)

9.

Sigita Lukauskienė (vaiko auginimo atostogose)

Gintė Žukauskienė

Meninio ugdymo mokytoja

10.

Rita Stirbienė

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

(Vyr. auklėtoja)

Logopedė (Vyr. logopedė)

11.

Laima Grevienė

Ūkvedė

12.

Auksė Žitkuvienė

Vyr. buhalterė

13.

Angelė Idzelienė

Mokytojos padėjėja

14.

Deimantė Stankutė

Mokytojo padėjėja

15.

Genovaitė Žemgulienė

Mokytojos padėjėja

16.

Aušra Šlepetienė

Mokytojos padėjėja

17.

Manfrydas Sprogys

Einamojo remonto darbininkas

18.

Gitana Pocienė

Virėja

19.

Rasa Sprogienė

Virėja

20.

Edita Tautkienė (vaiko auginimo atostogose)

 

Sekretorė

21.

Jūratė Buivydienė

Mokytojo padėjėja

22.

Ilma Indriliūnienė

Mokytojos padėjėja

23.

Vita Čeremnova

Sekretorė

24.

Rimantė Šalčiuvienė

Padėjėja etninės kultūros ugdymo programos vykdymui