Naujienos

Dovana Mamai

Vaikai savo mamytes ir močiutes sveikino su Mamos diena. Šventinis koncertas „Dovana mamai“ vyko Agluonėnų kultūros namuose. Renginį puošė trispalvė juosta mamai, kurią pynėme dalyvaudami tarptautiniame vaikų meno projekte „Juosta Mamai, 2018“. 

JURGINĖS, 2018

Klaipėdos r. Agluonėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ Etninės kultūros puoselėjimo renginyje „Iš kartos į kartą: Jurginės“. 2018 m. dalyvavo 170 dalyvių iš Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“, Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“, Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“, Šilutės rajono Saugų vaikų darželio, Agluonėnų pagrindinės mokyklos. Vaikų ir pedagogų kūrybinių darbų parodą „Amatų sodelis: medžiai lietuvių liaudies tautosakoje“ parengė pedagogės,   tautodailininkai Rimantė Šalčiuvienė, Šalnė ir Audrius Aleksas Valčiukai. Jurginių kiaušinienę kepė darželio darbuotojos. Dėkojame Jurgnių karvutės ir gardaus sūrio šeimininkei Redai Norkevičienei. 

Kabakšt kabaldakšt

„PASAKOS“ teatrų festivalis 2018

Palangos lopšelyje-darželyje "Pasaka" priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai ir pedagogės L.Karmonė, V. Tiškuvienė, G. Žukauskienė rodė spektakliuką "Kabakšt kabaldakšt".

Aš bėgu, 2018

RESPUBLIKINĖ  IKIMOKYKLINIŲ  ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ ASOCIACIJA „SVEIKATOS ŽELMENĖLIAI“ INICIJAVO SVEIKATINIMO     AKCIJĄ

„Sveikas vaikas – laimingas vaikas“ skirtą  Pasaulinei sveikatos dienai paminėti

 

          Sveikatinimo  akcija „Sveikas vaikas – laimingas vaikas“ skirta  Pasaulinei sveikatos dienai paminėti  vyksta  jau penktus metus iš eilės. Akcijos organizatoriai siekia sudominti visas respublikos ikimokyklines įstaigų bendruomenes masiniu bėgimu. Populiarinti bėgimo kultūrą Lietuvoje tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų, skatinti domėjimąsi bėgimu. Formuoti teigiamą požiūrį į bėgimą kaip sveikatinimo priemonę ir ugdyti poreikį bėgiojimui drauge su šeima. Padėti suvokti bėgiojimo svarbą fizinei ir psichinei sveikatai.

SVEIKINAME SU LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIU

 

 

Kraštas, kurį iš savo protėvių paveldėjom, yra mūsų.
 Vadinam jį Lietuva ir norim, kad šis žodis iš pasaulio kalbos, iš jo žemėlapių neišnyktų. 
  Rašom ir tariam jį kartu su kitais nemažiau vertais, garbintais tautų ir valstybių vardais,
 norim, kad su pagarba mus ištartų.
Justinas Marcinkevičius

 

SVEIKINAME SU LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIU

Klaipėdos r. Agluonėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“  vaikai ir darbuotojai valstybės atkūrimo šimtmečiui skyrė piešinius, meninius darbelius, trispalvius rankdarbius, stendą Agluonėnų sode „Vaikystės takai šimtmečio Lietuvoje: vaikų mintys, piešiniai, veiklos auginančios pilietiškumą", 100 nykštukų Lietuvos atkūrimo šimtmečiui.

Vasario 15 d. 9.30 val. su vaikais darželyje minėsime šimtąją vasario 16-ąją. Kviečiame vasario 16 d. valstybės atkūrimo šimtmetį kartu su vakais minėti savo šeimose, bendruomenėse.

Priešmokyklinukai atstovauja darželį

Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai šauniai atstovavo savo darželį Klaipėdos rajono vaikų teatro apžiūroje-festivalyje „Bebenčiuko teatras“, Klaipėdos rajono ikimokyklinių įstaigų ugdytinių dainų festivalyje-konkurse „Augino močiutė“. Konkursams vaikus parengė meninio ugdymo pedagogė S. Lukauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė L. Karmonė,  padėjo logopedė R. Stirbienė, auklėtoja D. Stasiulytė.

„Nykštuko“ paukštelių padėka

Visų darželio paukštelių vardu dėkojame tėveliams už dovanotus inkilus. Į medžius sukėlėme 25 naujus namus giesmininkams. Kęstučio ir Jono tėvelis Kęstutis Beržinis ir Patricijos tėtis Alvydas Bartkus  buvo apdovanoti Klaipėdos rajono savivaldybės prizais už dalyvavimą gražiausio ir patogiausio inkilo konkurse. Gražiausia paukštelių padėka – nenutylančios jų giesmelės.

Pilietiškumą ugdomės nuo mažens

Nuo minties iki pasiekimo: PATS

Viena diena su puikiu mokytoju yra geriau nei tūkstantis dienų stropaus mokymosi

 

Metodinis renginys Klaipėdos rajono ir regiono pedagogams „Nuo minties iki pasiekimo: PATS (pedagogų patirtis, atradimai, tobulinimasis, saviraiška)“ Klaipėdos r. Agluonėnų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ 2017 m. snieguotą vieversio, vasario 24 d., sulaukė 41 dalyvio. Meninio ugdymo pedagogė Sigita Lukauskienė ir priešmokyklinės grupės vaikai Gabija ir Rokas, pasipuošę tautiniais kostiumais, pasveikino renginio dalyvius Klaipėdos krašto daina „Ir įšoko ožėlis“. Minėdami I. Simonaitytės metus, tautinio kostiumo metus, Agluonėnų lopšelio-darželio darbuotojai kūrė vaikų Klaipėdos krašto tautinius kostiumus, Klaipėdos krašto tautinio kostiumo detales – delmonus. Jų ir kitų vaikų ir pedagogių darbų paroda veikia Agluonėnų bibliotekoje. Vaikų tautinius kostiumus kūrė tautodailininkė R. Šalčiuvienė, auklėtojos R. Kutkė, Vaida Tiškuvienė, Kristupo močiutė R. Kutkienė.

Metodinis renginys Klaipėdos rajono ir regiono pedagogams „Nuo minties iki pasiekimo: pats“ organizuotas keliose erdvėse. Darželyje vyko registracija, viešnagė grupėse, metodinių priemonių paroda. Pranešimai, praktinės veiklos vyko Agluonėnų bibliotekoje. Bibliotekos vadovė E. Ramanauskienė pasidžiaugė bendradarbiavimu, bibliotekoje rengiamomis darželio ugdytinių parodomis, edukaciniais užsiėmimais.

Galime šį renginį vadinti metodine diena, nes patirtimi dalijosi 9 pedagogai praktikai, edukacinius užsiėmimus vedė Agluonėnų etnografinės sodybos-muziejaus vadovė, Agluonėnų lopšelio-darželio pedagogės. Metodinės dienos tikslas – pasidalinti gerąja veiklos patirtimi, pristatyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų tikslingai taikomus ugdymo metodus, priemones, kurie žadina vaikų smalsumą ir pažinimo džiaugsmą, brandina mokyklai.

Apie vaikų kalbos ugdymo kryptingumą, problemas pranešime „Nueik nežinia kur, atnešk nežinia ką“ kalbėjo Rita Stirbienė, Agluonėnų lopšelio-darželio logopedė. Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“ pedagogė Ona Šaulauskienė pranešime „Netradiciniai metodai ugdant vaikų kalbą“ dalijosi vizualinio mąstymo strategijų taikymo patirtimi. Virginija Valatkienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“ pedagogė pasakojo apie jų įstaigos patirtį projektuose „Mes judam, krutam, sveikai gyvenam“. Kaip vaikai kuria žaislus, žaidimus, meninius darbelius iš antrinių žaliavų pranešime „Savos kūrybos priemonės – vaikų vaizduotės įrankis“ dalijosi Roma Daukintienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ pedagogė. Pačių sukurtą priemonę žaidimams ir veiklai su smėliu pristatė Astra Juškienė, Agluonėnų lopšelio-darželio pedagogė pranešime „Mini smėlio dėžutė“. Rūta Drūkteinienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“ pedagogė paragino įstaigas dalyvauti Žemės ūkio ministerijos inicijuotoje šviečiamosios gyvulininkystės programoje ir pristatė savo įstaigos patirtį pranešime „Šviečiamosios gyvulininkystės programos įgyvendinimas ikimokyklinėje įstaigoje“. Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ pedagogė Viktorija Paulauskienė pristatė pačios parengtą metodinę priemonę „Augalo gyvenimo ciklas“. Birutė Jovaišienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“ pedagogė, drąsino dalyvauti tarptautiniuose eTwinning projektuose, dalintis ir semtis idėjų iš kitų šalių pedagogų. Pranešime „eTwinning programos panaudojimo galimybės ugdant ikimokyklinio amžiaus vaiką“ pedagogė pasakojo apie savo įstaigos patirtį. Patarimais, kaip auginti vaikų norą skaityti knygas, kaip paskatinti tėvus kartu su vaikais lankytis bibliotekoje pasidalijo Agluonėnų lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogė Loreta Karmonė pranešime „Skaitytoją auginame nuo mažens“. Filmuotų vaikų veiklų akimirkų su priemonėmis, kurias Agluonėnų lopšelio-darželio pedagogės pristatė metodinių priemonių parodoje, parengė auklėtoja Diana Stasiulytė.

Bibliotekos erdvėje ypatingai suskambo „I.Simonaitytės skaitymai vaikams“. Edukaciniai užsiėmimai „I. Simonaitytės skaitymai vaikams“ yra Agluonėnų lopšelio-darželio pedagogių kūrybinių ieškojimų, kaip supažindinti vaikus su iškiliausia krašto rašytoja, rezultatas. Minint I. Simonaitytės metus, ši programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo mokiniams buvo atnaujinta, papildyta naujomis mintimis. Edukacinius užsiėmimus „I. Simonaitytės skaitymai vaikams“ iš dalies remia Klaipėdos rajono savivaldybė iš etninės kultūros plėtros programos. Metodinę dieną baigėme praktiniu užsiėmimu „Mažosios Lietuvos tautinis kostiumas. Delmonas“. Gabija Šutkutė, Agluonėnų etnografinės sodybos-muziejaus vadovė kalbėjo apie Klaipėdos krašto tautinio kostiumo išskirtinumą, supažindino su kostiumo detalėmis, jų pavadinimais. Renginio dalyvius raginome pabandyti sukurti delmoną savo tautiniam kostiumui.

Pasidaliję praktinėje veikloje išbandytais, sėkmingais ugdymo metodais praturtinome save ir kolegas. Renginį apibendrino Klaipėdos rajono švietimo centro metodininkė Nomeda Skliuderienė, pažymėjusi, kad ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai geriausiai vertina ir laukia metodinių renginių, kuriuose gauna praktinių pasidalijimų. Dalindamiesi, tobulinamės. Ar daug profesijų, kur kūrybiškumas, įtaiga, išmintis yra pagrindinis darbo įrankis? Savęs dalinimas pedagogui yra kasdienė saviraiška. Todėl mes ir veikiame, nuolat klausdami savęs, kaip aš darbuojuosi, kodėl taip veikiu. Šis vidinis nerimas skatina eiti profesinių ieškojimų labirintais nuo minties iki pasiekimo, padeda vesti vaikus pažinimo labirintais nuo minties iki pasiekimo. Pedagogų praktikų patirtis galėtų būti naudinga studijuojantiems vaikystės pedagogiką, pradedantiesiems pedagogams. Manytume, kad tikslinga būtų svarstyti mintį apie metodinius renginius ikimokyklinėse įstaigose ir studentams. Kaip sako japonų išmintis: Viena diena su puikiu mokytoju yra geriau nei tūkstantis dienų stropaus mokymosi. (Japonų patarlė).

 

Agluonėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorė Andželika Jasienė