Naujienos

Pilietiškumą ugdomės nuo mažens

Nuo minties iki pasiekimo: PATS

Viena diena su puikiu mokytoju yra geriau nei tūkstantis dienų stropaus mokymosi

 

Metodinis renginys Klaipėdos rajono ir regiono pedagogams „Nuo minties iki pasiekimo: PATS (pedagogų patirtis, atradimai, tobulinimasis, saviraiška)“ Klaipėdos r. Agluonėnų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ 2017 m. snieguotą vieversio, vasario 24 d., sulaukė 41 dalyvio. Meninio ugdymo pedagogė Sigita Lukauskienė ir priešmokyklinės grupės vaikai Gabija ir Rokas, pasipuošę tautiniais kostiumais, pasveikino renginio dalyvius Klaipėdos krašto daina „Ir įšoko ožėlis“. Minėdami I. Simonaitytės metus, tautinio kostiumo metus, Agluonėnų lopšelio-darželio darbuotojai kūrė vaikų Klaipėdos krašto tautinius kostiumus, Klaipėdos krašto tautinio kostiumo detales – delmonus. Jų ir kitų vaikų ir pedagogių darbų paroda veikia Agluonėnų bibliotekoje. Vaikų tautinius kostiumus kūrė tautodailininkė R. Šalčiuvienė, auklėtojos R. Kutkė, Vaida Tiškuvienė, Kristupo močiutė R. Kutkienė.

Metodinis renginys Klaipėdos rajono ir regiono pedagogams „Nuo minties iki pasiekimo: pats“ organizuotas keliose erdvėse. Darželyje vyko registracija, viešnagė grupėse, metodinių priemonių paroda. Pranešimai, praktinės veiklos vyko Agluonėnų bibliotekoje. Bibliotekos vadovė E. Ramanauskienė pasidžiaugė bendradarbiavimu, bibliotekoje rengiamomis darželio ugdytinių parodomis, edukaciniais užsiėmimais.

Galime šį renginį vadinti metodine diena, nes patirtimi dalijosi 9 pedagogai praktikai, edukacinius užsiėmimus vedė Agluonėnų etnografinės sodybos-muziejaus vadovė, Agluonėnų lopšelio-darželio pedagogės. Metodinės dienos tikslas – pasidalinti gerąja veiklos patirtimi, pristatyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų tikslingai taikomus ugdymo metodus, priemones, kurie žadina vaikų smalsumą ir pažinimo džiaugsmą, brandina mokyklai.

Apie vaikų kalbos ugdymo kryptingumą, problemas pranešime „Nueik nežinia kur, atnešk nežinia ką“ kalbėjo Rita Stirbienė, Agluonėnų lopšelio-darželio logopedė. Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“ pedagogė Ona Šaulauskienė pranešime „Netradiciniai metodai ugdant vaikų kalbą“ dalijosi vizualinio mąstymo strategijų taikymo patirtimi. Virginija Valatkienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“ pedagogė pasakojo apie jų įstaigos patirtį projektuose „Mes judam, krutam, sveikai gyvenam“. Kaip vaikai kuria žaislus, žaidimus, meninius darbelius iš antrinių žaliavų pranešime „Savos kūrybos priemonės – vaikų vaizduotės įrankis“ dalijosi Roma Daukintienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ pedagogė. Pačių sukurtą priemonę žaidimams ir veiklai su smėliu pristatė Astra Juškienė, Agluonėnų lopšelio-darželio pedagogė pranešime „Mini smėlio dėžutė“. Rūta Drūkteinienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“ pedagogė paragino įstaigas dalyvauti Žemės ūkio ministerijos inicijuotoje šviečiamosios gyvulininkystės programoje ir pristatė savo įstaigos patirtį pranešime „Šviečiamosios gyvulininkystės programos įgyvendinimas ikimokyklinėje įstaigoje“. Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ pedagogė Viktorija Paulauskienė pristatė pačios parengtą metodinę priemonę „Augalo gyvenimo ciklas“. Birutė Jovaišienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“ pedagogė, drąsino dalyvauti tarptautiniuose eTwinning projektuose, dalintis ir semtis idėjų iš kitų šalių pedagogų. Pranešime „eTwinning programos panaudojimo galimybės ugdant ikimokyklinio amžiaus vaiką“ pedagogė pasakojo apie savo įstaigos patirtį. Patarimais, kaip auginti vaikų norą skaityti knygas, kaip paskatinti tėvus kartu su vaikais lankytis bibliotekoje pasidalijo Agluonėnų lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo pedagogė Loreta Karmonė pranešime „Skaitytoją auginame nuo mažens“. Filmuotų vaikų veiklų akimirkų su priemonėmis, kurias Agluonėnų lopšelio-darželio pedagogės pristatė metodinių priemonių parodoje, parengė auklėtoja Diana Stasiulytė.

Bibliotekos erdvėje ypatingai suskambo „I.Simonaitytės skaitymai vaikams“. Edukaciniai užsiėmimai „I. Simonaitytės skaitymai vaikams“ yra Agluonėnų lopšelio-darželio pedagogių kūrybinių ieškojimų, kaip supažindinti vaikus su iškiliausia krašto rašytoja, rezultatas. Minint I. Simonaitytės metus, ši programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo mokiniams buvo atnaujinta, papildyta naujomis mintimis. Edukacinius užsiėmimus „I. Simonaitytės skaitymai vaikams“ iš dalies remia Klaipėdos rajono savivaldybė iš etninės kultūros plėtros programos. Metodinę dieną baigėme praktiniu užsiėmimu „Mažosios Lietuvos tautinis kostiumas. Delmonas“. Gabija Šutkutė, Agluonėnų etnografinės sodybos-muziejaus vadovė kalbėjo apie Klaipėdos krašto tautinio kostiumo išskirtinumą, supažindino su kostiumo detalėmis, jų pavadinimais. Renginio dalyvius raginome pabandyti sukurti delmoną savo tautiniam kostiumui.

Pasidaliję praktinėje veikloje išbandytais, sėkmingais ugdymo metodais praturtinome save ir kolegas. Renginį apibendrino Klaipėdos rajono švietimo centro metodininkė Nomeda Skliuderienė, pažymėjusi, kad ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai geriausiai vertina ir laukia metodinių renginių, kuriuose gauna praktinių pasidalijimų. Dalindamiesi, tobulinamės. Ar daug profesijų, kur kūrybiškumas, įtaiga, išmintis yra pagrindinis darbo įrankis? Savęs dalinimas pedagogui yra kasdienė saviraiška. Todėl mes ir veikiame, nuolat klausdami savęs, kaip aš darbuojuosi, kodėl taip veikiu. Šis vidinis nerimas skatina eiti profesinių ieškojimų labirintais nuo minties iki pasiekimo, padeda vesti vaikus pažinimo labirintais nuo minties iki pasiekimo. Pedagogų praktikų patirtis galėtų būti naudinga studijuojantiems vaikystės pedagogiką, pradedantiesiems pedagogams. Manytume, kad tikslinga būtų svarstyti mintį apie metodinius renginius ikimokyklinėse įstaigose ir studentams. Kaip sako japonų išmintis: Viena diena su puikiu mokytoju yra geriau nei tūkstantis dienų stropaus mokymosi. (Japonų patarlė).

 

Agluonėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorė Andželika Jasienė

Prie Jūros su Pasaka

Į smagią sporto pramogą pakvietė mūsų socialiniai partneriai Palangos lopšelis-darželis „Pasaka“. 

Esame pripažinti gamtojautą ugdančia įstaiga

Aplinkos puoselėjimas, kūrybiškas turtinimas džiugina mūsų darželio vaikus, tėvus, darbuotojus, lankytojus. Ši aplinkotvarkos tradicija – mūsų įstaigos savitumas. Sava patirtimi dalinamės įvairiuose respublikiniuose projektuose. Tapome „Žalios pėdos“ 2016 m. vieno iš pagrindinių prizų laimėtojais: galėjome įsigyti naudingų įrankių aplinkos tvarkymui. Tęsiame bendradarbiavimą su „Eko karta“, projekto dovanotos sėklos, priemonės padeda turtinti veiklas darželio sklypelyje, šiltnamyje.

Rudens spalvos

Pavasario darbai pražysta spalvomis ir sukrauna gardų derlių rudenį.

Nykštukų pėdelės ant vaikystės takelio

Tikrai gerai palikti pėdsakus laiko smėlyje,

tačiau dar svarbiau įsitikinti,

kad jie nukreipti teisinga kryptimi.

(James Branch Cabell)

2016 m. kovo 18 d. „Nykštuko“ vaikai ir pedagogės kartu su į svečius atvykusiais Agluonėnų pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniais ir jų mokytojomis smagiai skaičiavo Nykštukų pėdeles ant vaikystės takelio. Per 33 metus  labai daug vaikų paliko savo pėdsakus darželio takeliuose, visi jie mums svarbūs, visus prisimename. Rytmetyje „Nykštukų pėdelės ant vaikystės takelio“ skambėjo vaikų dainelės, vaikai ir pedagogės parengė spektaklį „Pasaka apie Nykštuką, kuris norėjo skraidyti“. Dėkojame Agluonėnų pagrindinės mokyklos pavaduotojai Loretai Stanevičienei už gardų „skruzdėlyną“.

Sveikatos valandėlė, 2016-01

2016 m. sausio 12 d. Agluonėnų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ priešmokyklinėje ugdymo grupėje vyko pamokėlė Sveikos mitybos tema „Maitinkis sveikai“. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė supažindino vaikus su sveikos mitybos piramide. Vaikai sužinojo, kokios yra pagrindinės maisto produktų grupės, kurių produktų reikia vartoti daugiausia, o kuriuos reikia vartoti saikingai. Taip pat visuomenės sveikatos priežiūros specialistė pabrėžė, kad labai svarbus yra vanduo ir kad jo vaikai turėtų nepamiršti. Vėliau vaikai žaidė žaidimą „Maitinkis sveikai“. Žaisdami vaikai susipažino su maisto produktų grupėmis, kuo jie turtingi, kokių produktų ir kiek porcijų reikėtų suvalgyti per dieną. 

 

Vaikas ir kūryba, 2015

Kažkada piešiau kaip Rafaelis, tačiau man prireikė viso gyvenimo, kad išmokčiau piešti kaip vaikas. Pablo Pikaso.

2015m. lapkričio 19 d. 9. 30 val. Agluonėnų lopšelyje darželyje „Nykštukas“ vyko metodinis renginys

„Vaikas ir kūryba: sėkminga vaiko, ugdytojų ir kūrybinių metodikų sąveika visuminiam ugdymuisi“

Iš renginio darbotvarkės:

Kompozicija „Fėjų sodas“. Sigita Lukauskienė, meninio ugdymo pedagogė, Agluonėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“.

 Įvadas „Vaikas ir kūryba. Kaip užauginti kūrėjus?“. Andželika Jasienė, direktorė, Agluonėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“.

 Pranešimas ir praktinė veikla „Braižinėjimas – grafiškas kūrybos metodas, padedantis vaikui ruoštis mokyklai“. Loreta Karmonė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyresnioji auklėtoja, Agluonėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“.

 Pranešimas „Siuvinėjimas. Netradicinio ugdymo metodo panaudojimo galimybės ikimokykliniame amžiuje“. Regina Romankevičienė, vyresnioji auklėtoja, Dovilų lopšelis-darželis „Kregždutė“.

 Pranešimas „Kūrybiškumo ugdymas – sėkmingo ir prasmingo ugdymosi link“. Vilma Savickienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Agluonėnų pagrindinė mokykla.

 Pranešimas ir praktinė veikla „Dailės terapijos metodų taikymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“. Irena Rimkuvienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja metodininkė,  mama Loreta Mcivor, Saugų vaikų darželis.

 Renginio refleksija „Minčių voratinklis“. Mintimis dalijosi buvusi darželio direktorė G. Treigienė, Klaipėdos r. Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė I. Barbšienė, Klaipėdos r. Švietimo centro metodininkė N. Skliuderienė, Klaipėdos r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinio būrelio pirmininkė L. Petrauskienė, pedagogės iš kitų rajono ugdymo įstaigų. Renginiui parengta kūrybinių darbų paroda: G. Treigienės akvarelės darbai, vaikų kūrybiniai darbeliai iš molio, gamtinės medžiagos, vaikų darbeliai parengti su tautodailininke R. Šalčiuviene.

Iš kartos į kartą: adventiniai vakarojimai

Edukaciniai užsiėmimai „Iš kartos į kartą: Jurginės Klaipėdos krašto laukininko sodyboje“ dalyvavo Lietuvos projekte Etninės kultūros savaitė mokykloje 2015.

                  Šių metų edukaciniai užsiėmimai buvo tęsiami ir rudenį. Nuo spalio mėnesio vaikai ir pedagogės mokėsi audimo, rankdarbių. Su vaikais dirbo tautodailininkai keramikai. Parengta vaikų darbų paroda baigiamajam edukacinių užsiėmimų renginiui „Advento vakarojimai“. Pedagogės parengė vaikams edukacinius užsiėmimus apie advento laiko tradicijas, užsiėmimuose dalyvavo Vanagų evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas G. Kleinas. Baigiamajame renginyje „Advento vakarojimai“ dalyvavo darželio vaikai, tėvai, pedagogai, svečiai. Renginio dalyviai buvo apsirengę tautiniais drabužiais, ėjo ratelių, minė mįsles, dainavo advento laikotarpio dainas.

UOGIENĖS DIENA DARŽELYJE

„Skruzdėliukų“ grupės vaikai išvirė gardžią savo grupės uogienę, ja vaišino visus darželio darbuotojus.

Pramogų dieną kieme su Smaližėmis žaidėme, sveikinome auklėtojas, auklytes su artėjančia Mokytojo diena.

Džiaugėmės, kad į „Uogienės dieną“ atėjo seniūnė Laimutė Tučienė, buvusi darželio direktorė Gražina Treigienė, mamos su mažaisiais dar nelankančiais darželio.

Skanavome mamų ir močiučių virtas uogienes. Uogienių sulaukėme labai daug. Visos uogienės buvo saldžios ir skanios. Buvo labai sunku išrinkti gardžiausią.

Vaikai prie labiausiai patikusios uogienės dėjo po pupą. Nominavome skaniausias, gurmaniškiausias ir originaliausiai papuoštas uogienes.

„Boružėlių“ grupė:

Skaniausia Beno mamos uogienė

Gurmaniškiausia Kristupo močiutės uogienė

Originaliausiai papuošta Liutauro mamos uogienė

„Bitučių“ grupė:

Skaniausia Patricijos mamos uogienė

Gurmaniškiausia Augusto mamos uogienė

Originaliausiai papuošta Vasarės mamos uogienė

„Skruzdėliukų“ grupė:

Skaniausia Roko mamos uogienė

Gurmaniškiausia Danieliaus mamos uogienė

Originaliausiai papuošta Aurėjos mamos uogienė

„Pelėdžiukų“ grupė:

Skaniausia Gerardo mamos uogienė

Gurmaniškiausia Mildos mamos uogienė

Originaliausiai papuošta Justės tėčio uogienė

Uogienių uogiene 2015 m. „Uogienės dienoje“ išrinkta auklytės Genutės uogienė „Karališka slyvienė“.

Dėkojame visoms mamos, močiutėms už uogienes ir jų receptus.