DARŽELIO LANKYMAS KARANTINO METU

Nuo gegužės 18 d. priimame vaikus, pateikusius prašymus lankyti darželį karantino metu. Prašome visų laikytis karantino rekomendacijų.

ATMINTINĖ TĖVAMS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO ORGANIZAVIMO
KARANTINO METU
1. Atvesti ir pasiimti vaiką (-us) į darželį gali tik vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų).
2. Atvedant ir pasiimant vaiką (-us) tėvas (globėjas, rūpintojas) privalo dėvėti veidą (nosį ir burną) drengiančias apsaugos priemones (veido kaukę, respiratorių ar kitas priemones;
3. Į darželio pastatą galima įeiti tik pro laukinį vaiko grupės įėjimą, dezinfekavus rankas prie įėjimo esančia rankų dezinfekavimo priemone.
4. Vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) gali įvesti vaiką (us) į rūbinę, kai vaikų priėmimas vykdomas viduje. Kai vaikų priėmimas vykdomas lauke, , vaiką (us) reikia palydėti iki mokytojos.
5. Eiti į kitas darželio pastato patalpas, pro kitus, nei vaiko grupės, įėjimus tėvams draudžiama.
6. Vaikas (ai) atvedamas į darželį iš anksto su mokytoja sutartu laiku. Esant poreikiui laikas tikslinamas grupės telefonu.
7. Priimant vaiką, mokytoja pamatuoja jo temperatūrą.
8. Tėvams privaloma pasirūpinti, kad vaikų persirengimo vietose ir viršutinių drabužių laikymo spintelėse būtų tik tai dienai skirti ir naudojami rūbai.
9. Pasiimti vaiką (us) iš darželio tėvai turi iš anksto su mokytoja sutartu laiku. Esant poreikiui laikas tikslinamas grupės telefonu.
10. Draudžiama:
10.1. vesti vaikus, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau);
10.2. vesti vaikus, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymių (sloga, kosulys, apsunkintas kvėpavimas ir kt.);
10.3. vesti vaikus, kuriems pasireiškia ūmių žarnyno infekcijų požymiai (viduriavimas, vėmimas ir kt.);
10.4. vesti vaikus, kuriems pasireiškia kitų užkrečiamų ligų požymiai (bėrimas ir kt.);
11. Draudžiama vaikams atsinešti žaislus ar kitas priemones iš namų.
12. Tėvai privalo informuoti darželio vadovą apie vaikui nustatytą COVID-19 infekciją.
13. Tėvai privalo užtikrinti vaiko pasiėmimą per 1 val. nuo gauto informacinio pranešimo iš darželio jei ugdymo proceso metu būtų pastebima, kad vaikas turi užkrečiamų ligų simptomų (pakilusi kūno temperatūra iki 37,3 °C, sloga, kosulys, apsunkintas kvėpavimas ir kt.).
14. Tėvai privalo užtikrinti savo kontaktinių duomenų tikslumą ir pasiekiamumą tol, kol vaikas bus darželyje.