Džiaugsmingų šventų Kalėdų, laimingų Naujųjų metų

Telydi sėkmė – darbus, geranoriškumas – greta esančius žmones,

pasidalytas džiaugsmas – mūsų artimuosius, rūpestingumas – mūsų šeimas,

viltis ir tikėjimas gerumu – mus pačius per visus metus.