Tradicijos ir savitumas

 
Agluonėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ savitumas – saugi, estetiška, draugiška, atliepianti, inspiruojanti aplinka vaikui, šeimai, ugdytojams.
 
    Agluonėnų lopšelyje-darželyje puoselėjamos tautinės kultūros, kūrybos, sveikos gyvensenos, bendruomeniškumo tradicijos.
 
    Organizuojamos tradicinės šventės, renginiai:
  • vaikų sporto ir saugaus elgesio šventės;
  • „Žaliojo ratelio“ šventė;
  • kalendorinės šventės: Advento, Šventų Kalėdų, Užgavėnių pramogų, Šventų Velykų rytmetys, Jurginės.
  • I. Simonaitytės gimimo metų minėjimas;
  • Gimtinės, Nykštuko, Mamos diena;
  • atsisveikinimo su darželiu šventė;
  • Birželio 1-oji, vaikų kūrybos ir žaidimų diena.
  • „Vaikas ir kūryba“: rengiamos vaikų ir pedagogų kūrybinių darbų parodos bendruomenei.
 
    Agluonėnų lopšelyje-darželyje vaikai aktyviai kuria, įdomiai gyvena, švenčia, pramogauja, keliauja. Įstaigoje kasmet organizuojami renginiai vaikams, rengiamos vaikų darbų parodos. Kiekvieną pavasarį švenčiamos Jurginės Agluonėnų etnografinėje sodyboje.