Planavimo dokumentai

 

KLAIPĖDOS R. AGLUONĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ NUOTOLINIO UGDYMO PLANAS

parsisiųsti PDF formatu

 

KLAIPĖDOS R. AGLUONĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 2019-2020 M. M. VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti PDF formatu

 

KLAIPĖDOS R. AGLUONĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 2015-2019 METŲ STRATEGINIS PLANAS

parsisiųsti MS formatu

KLAIPĖDOS R. AGLUONĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA  „PO NYKŠTUKO KEPURE“

parsisiųsti PDF formatu

 

KLAIPĖDOS R. AGLUONĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
 
KLAIPĖDOS R. AGLUONĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
 
 
KLAIPĖDOS R. LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI
 
 
 
KLAIPĖDOS R. AGLUONĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2017-2019 M. M.