Ugdymas

 
Agluonėnų lopšelis-darželis teikia ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą pagal Agluonėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ Ikimokyklinio ugdymo programą, Priešmokyklinio ugdymo programą. 
 
 
Darželyje įgyvendinama sveikos gyvensenos ugdymo programa „Žaliuoju rateliu į sveiką vaikystę“, etninės kultūros ugdymo programa „Iš kartos į kartą“, meninio ugdymo programa „Vaikas ir kūryba“, socialinio emocinio ugdymo programa „Laikas kartu“.
 
 
Agluonėnų lopšelis-darželis nuo 2007 m. yra Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narys.
Agluonėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“ nuo 2019 m. įsijungė į Nacionalinį sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.
 
 
UGDYMO PROCESAS
 
Dienos ritmas:
 
   7.00–8.30      Rytinis priėmimas. Žaidimai.
 
   8.30–9.00      Pusryčiai.
 
  9.00–10.30     Ugdomoji veikla grupėje, salėje. Savarankiška vaikų veikla.
 
10.30–11.30     Pasivaikščiojimas ir žaidimai lauke.
 
12.00–12.30     Pietūs, pasiruošimas pietų poilsiui.
 
12.30–15.00     Pietų poilsis.
 
15.00–15.30     Kėlimasis.
 
15.30–16.00     Vakarienė.
 
16.00–17.30     Veikla grupėje, žaidimai. Šiltuoju metų laiku pasivaikščiojimas, žaidimai lauke.
 
17.30–19.00     Veikla budinčioje darželio grupėje.