Veiklos sritys

Vizija. Agluonėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“ – aukštos kultūros ir profesinės kompetencijos ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą teikianti įstaiga, atvira šeimai, tradicijoms, auginanti ateities žmogų, gebantį sveikai gyventi, kurti, tvirtai jaustis visuomenėje.

Misija. Ikimokyklinis ugdymas – pirmas organizuoto švietimo laiptelis. Agluonėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“ teikia ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, skatina individualią vaiko asmenybės raišką, padeda perimti tautos kultūros, vertybinių nuostatų pagrindus, puoselėja vaiko sveikatą, kūrybiškumą, pilietiškumą, ekologinę kultūrą, teikia pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, talkina šeimai, atliepia bendruomenės lūkesčius.

Vertybės. Šeima. Sveikata. Darbas. Nuolatinis tobulėjimas. Tradicijų puoselėjimas. Atvirumas.

Filosofija. Vaikystė – žmogaus gyvenimo rūmo pamatas. Laiminga vaikystė: laimingas vaikas, šeima, visuomenė.