Skelbimai

 

KVIEČIAME JURGINES ŠVĘSTI NAMUOSE: SUKURKIME JURGINIŲ PUOKŠTĘ

 

             Etninės kultūros plėtros valstybinėje programoje 2019–2027 m. keliamas esminis klausimas dėl Etninės kultūros ugdymo sampratos įtvirtinimo. Aktuali išlieka viena iš Etninės kultūros plėtros krypčių – ugdyti vaikų ir jaunimo etninio kultūrinio ir lokalinio tapatumo suvokimą, stiprinti etninės kultūros vertybių svarbos suvokimą bendruomenėje ir šeimoje. Etninės kultūros puoselėtojų, tautodailininkų įtraukimas į etnokultūrinį ugdymą padeda spręsti specialistų trūkumo, etninės kultūros ugdymo kokybės problemas. Tokia nuostata įtvirtinta Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymu.

            Agluonėnų lopšelio-darželio ankstyvojo etninės kultūros ugdymo programa „Iš kartos į kartą“ padeda į veiklas su vaikais įtraukti profesionalius liaudies meno kūrėjus, šeimas, bendruomenę. Agluonėnų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ įrengta edukacinė erdvė etninės kultūros užsiėmimams, yra autentiškos audimo staklės. Vaikus audimo, rankdarbių moko tautodailininkė Rimantė Šalčiuvienė. Agluonėnų etnografinėje sodyboje-muziejuje, bendradarbiaujant su Gargždų krašto muziejumi, nuo 2006 m., jau antrą dešimtmetį, bendruomeniškai švenčiamos Jurginės, organizuojamas Jurginių amatų sodelis: kūrybinių dirbtuvių paroda, liaudies ratelių festivalis, vaikų klojimo teatras. Agluonėnų etnografinėje sodyboje-muziejuje vaikai susipažįsta su muziejaus veikla, istorija, klojimo teatru. Pedagogams, bendruomenei etnografinėje sodyboje-muziejuje rengiami kvalifikacijos tobulinimo renginiai, kuriame dalyviai mokosi kurti, dėvėti Klaipėdos krašto tautinį kostiumą. Nuo 2012 m. šioje veikloje aktyviai dalyvauja lopšelio-darželio socialinių partnerių, Klaipėdos, Klaipėdos rajono, Palangos, Šilutės rajono ikimokyklinių įstaigų bendruomenės. Kasmet tradicines Jurgines švenčia apie 150 dalyvių.

            Nuo 2010 m. Agluonėnų lopšelio-darželio ankstyvojo etninės kultūros ugdymo programa „Iš kartos į kartą“ dalyvavo Klaipėdos r. etninės kultūros plėtros programose. Projektas „Iš kartos į kartą“ dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos organizuotame mokyklų bendruomenių projektų konkurse, Etninės kultūros savaitėje 2015 m. Geroji edukacijos „Iš kartos į kartą“ patirtis buvo pristatyta respublikos pedagogams ir etninės kultūros ugdytojams Metodinių konsultacijų ciklo „Etninės kultūros ir Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programų integracija ugdymo procese“ V–oje transliacijoje Klaipėdos rajono ugdymo įstaigų geroji patirtis įgyvendinant integruoto ugdymo programas 2016 m. gegužės 16 d. Ugdymo plėtotės centro Vaizdo konferencijų salėje, M. Katkaus g. 44, Vilnius, transliacijos vaizdo įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=SVx-BXbmm6o. 2016 m. spalio 27 – 28 d. lopšelio-darželio vaikų etninės kultūros ugdymo patirtis buvo pristatyta Švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro organizuotose metodinėse dienose „Bendruomenės tradicijos, paprotinė teisė, elgesys ir etiketas“ Seinuose ir Punske (Lenkija). Kelerius metus lopšelio-darželio vaikus keramikos mokė tautodailininkai Šalnė ir Audrius Valčiukai. Kartu su Klaipėdos etnokultūros centro dailininke-etnologe Elena Matulioniene parengėme metodinius renginius Klaipėdos regiono pedagogams: „Lietuvininkų spintos turtai“, „Tautinių juostų prasmės ir šiuolaikiškumas“. Skaitykite daugiau: http://www.svietimonaujienos.lt/lietuvininku-spintoje-daug-turtu/

          Dėkojame Agluonėnų etnografinės sodybos-muziejaus darbuotojoms už nuoširdų bendradarbiavimą, Agluonėnų seniūnaitei Redai Norkevičienei už kasmet į Jurgines atvestą karvutę, kurią puošėme žolynų vainiku, visiems darželio darbuotojams už piemenukų laužo kiaušinienę, visiems Jurginių dalyviams už tradicijų puoselėjimą. Kviečiame šias Jurgines švęsti namuose: prisiminti posakius apie pavasarį, pasidairyti gandro danguje, pasodinti jurginus savo kiemo darželyje, prisirinkti gamtinės medžiagos ir sukurti Jurginių puokštę. Parengsime jūsų sukurtų puokščių nuotraukų parodą.

                                                         Su vis labiau šiltėjančiu pavasariu. Sveikatos, skalsos, stiprumo. Pavasarį ir akmuo kruta.

 

 

 

 

TĖVŲ DĖMESIUI

NUO KOVO 30 D. AGLUONĖNŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE UGDYMAS BUS VYKDOMAS NUOTOLINIU BŪDU

Nuotolinio ugdymo procesas organizuojamas remiantis Klaipėdos r. Agluonėnų lopšelio-darželio Ikimokyklinio ugdymo programa, Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa.

Įstaigoje įdiegtas elektroninis dienynas „Mūsų darželis“, veikia interneto tinklalapis www.agluonenudarzelis.lt , sukurtas Agluonėnų lopšelio-darželio Facebook profilis, visos grupės yra susikūrusios uždaras Facebook bendravimo grupes.

Skaitmeninis ugdymo turinys pasiekiamas, bendraujama bei bendradarbiaujama ugdymo proceso metu realiuoju (sinchroniniu) ar nerealiuoju (asinchroniniu) laiku nuotoliniam ugdymui naudojantis elektroninio dienyno „Mūsų darželis“, uždarų Facebook grupių priemonėmis, Messenger ryšiu, kasdien prisijungiant mokytojams, tėvams, mokiniams iš namų.

Mokytojos, logopedė parengia trumpalaikius savaitės veiklos planus, kiekvienos dienos veiklos medžiagą su nuorodomis ir patalpina virtualioje aplinkoje: elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“, uždarose Facebook grupėse.

Priešmokykliniam ugdymui naudojama priešmokyklinio ugdymo priemonė „Opa pa“, mokiniai naudojasi turimais vadovėliais, pratybų sąsiuviniais, tačiau užduotys jiems pateikiamos skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis.

Mokytojos, logopedė susitaria su tėvais, mokiniais dėl ugdymo organizavimo: kaip bus skiriamos mokymosi užduotys, kaip teikiama teorinė ir kita ugdymui(si) reikalinga medžiaga ar informacija, kada ir kokiu būdu mokinys gali paprašyti mokytojo pagalbos ir paaiškinimų, kiek mokiniai turės skirti laiko užduotims atlikti, kaip reguliuojamas jų krūvis, kaip suteikiamas grįžtamasis ryšys mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir fiksuojami įvertinimai.

Bendravimui su tėvais (globėjais, rūpintojais) naudojamasi grupių, įstaigos mobiliuoju ryšiu, elektroniniu paštu agluonenudarzelis@gmail.com, elektroninio dienyno susirašinėjimo sistema, Facebook, Messenger ryšiu.

Mokytojus ir tėvus technologijų naudojimo klausimais nuotolinio ugdymo proceso metu konsultuoja skaitmeninių technologijų administratorius – UAB „Kompiuteriniai sprendimai“ specialistai, el. p. info@compro.lt

 

Sklandžiam įsitraukimui į nuotolinį ugdymą(si) prašome naudotis tėvams parengta atmintine.

Parsisiųsti PDF formatu

 

KLAIPĖDOS R. AGLUONĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“

NUOTOLINIO UGDYMO TVARKARAŠTIS

 

Savaitės diena

Nuotoliniai užsiėmimai

Pirmadienis

Bendra grupės veikla

Sveikatos stiprinimo ir saugojimo veikla

Logopedo pratybos

Antradienis

Bendra grupės veikla

Meninio ugdymo veikla

Logopedo pratybos

Trečiadienis

Bendra grupės veikla

Meninio ugdymo veikla

Logopedo pratybos

Ketvirtadienis

Bendra grupės veikla

Meninio ugdymo veikla

Logopedo pratybos

Penktadienis

Bendra grupės veikla

Logopedo pratybos

 

Karantino metu informacija teikiama  nuotoliniu būdu

Klaipėdos r. Agluonėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ administracija tėvus (globėjus), mokytojus, specialistus ir kitus suinteresuotus asmenis konsultuos nuotoliniu būdu – naudojantis el. paslaugomis, telefonu 8 46 442333, 8 46 442101, el. paštu agluonenudarzelis@gmail.com.

Direktorė Andželika Jasienė, mobilaus telefono numeris 862027288

 

 

 Biudžetinės įstaigos Klaipėdos r. Agluonėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ reorganizavimas, prijungiant jį prie biudžetinės įstaigos Klaipėdos r. Agluonėnų pagrindinės mokyklos

parsisiųsti PDF formatu

parsisiųsti PDF formatu

 

 

 

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE PAGALBĄ SAVIŽUDYBĖS KRIZĘ IŠGYVENANTIEMS ASMENIMS TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ SĄRAŠAS

Kai asmuo išgyvena savižudybės krizę (ketina žudytis ir/ar tyčia save žalojasi):

1. Pagalba gydymosi įstaigose visą parą:

Įstaigos pavadinimas

 

Telefonas

Adresas

1. Greitoji medicinos pagalba

112

 

2. VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė (suaugusiems)

(8 46) 39 66 00

(8 46) 39 65 00

Liepojos g. 41, Klaipėda

3. VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialo Priėmimo skyrius (suaugusiems)

Vaikų psichiatrijos skyrius (vaikams)

 

(8 46) 39 77 84

(8 46) 40 44 21

 

Baltikalnio g. 10a, Klaipėda

Bokštų g. 6, Klaipėda

 

2. Pagalba dienos metu įstaigos darbo laiku:

Įstaigos pavadinimas

 

Telefonas

Adresas

1. VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centras (suaugusiems, vaikams)

 

(8 46) 45 29 60

J. Basanavičiaus g. 1, Gargždai

2. Mokyklos, kurioje vaikas mokosi, psichologas

 

 

 

Kai yra tik mintys dėl savižudybės artimieji gali:

• palydėti arba pasiūlyti kreiptis į VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės Psichikos sveikatos centrą (suaugusiems, vaikams), J. Basanavičiaus g. 1, Gargždai (tik darbo dienomis nuo 8 val. iki 19 val.). Tel. (8 46) 45 29 60.

• palydėti arba pasiūlyti kreiptis į savo šeimos gydytoją.

• pasiūlyti kreiptis į emocinės pagalbos liniją:

 

Telefonas

 

Pokalbiai internetu, kita informacija

Jaunimo linija

 

8 800 28888

www.jaunimolinija.lt

Vilties linija (suaugusiems)

116 123

(visą parą)

www.viltieslinija.lt

Vaikų linija

116 111

(nuo 11 iki 23 val.)

www.vaikulinija.lt

(nuo 18 iki 21 val.)

Sidabrinė linija

8 800 80020

 

Pagalbą nusižudžiusiųjų artimiesiems teikia asociacija „Artimiesiems“. Rašykite el. paštu laukiam@artimiesiems.lt

Dokumentai, reglamentuojantys pagalbą: 1. Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. V-859 „Dėl pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems, savižudybės krizę išgyvenantiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2. Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. V-856 „Dėl savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

GERBIAMI TĖVELIAI,

 

Dėkojame, kad pasinaudojate galimybe suteikti paramą Agluonėnų lopšeliui-darželiui „Nykštukas“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad praėjusiais metais jų sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz., lopšeliui-darželiui). Jums tereikia užpildyti Mokesčių inspekcijos patvirtintą prašymo formą FR0512.

Už Jūsų paramą 2015 metais nupirkome baldelius vyresniojo amžiaus grrupei. Skirdami paramą savo vaikų darželiui prisidedame prie ugdymo sąlygų gerinimo.

Rekvizitai prašymams dėl 2 % pajamų mokesčio pervedimo:

Įstaigos kodas: 291787720

DĖKOJAME UŽ PARAMĄ

 

 

 

 

 

DĖKOJAME

GERBIAMAM ROLANDUI STARŽINSKUI,

FIRMOS „ROLVEDA“ VADOVUI

UŽ PAGALBĄ IR BENDRADARBIAVIMĄ KURIANT AGLUONĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“

VAIKAMS SAUGIĄ IR SVEIKĄ APLINKĄ. UŽ SKIRTAS LĖŠAS ĮSIGIJOME NAUJĄ SMĖLIO DĖŽĘ SU STOGELIU.

 

 

DĖKOJAME

Dėkojame UAB „Verslo balansas“ direktorei Vidai Šipurovei už gražią paramos iniciatyvą. Solidi šios įmonės parama padėjo mums nupirkti priešmokyklinės grupės vaikams naujų lovelių.

Dėkojame visiems tėveliams, darbuotojams, kitiems žmonėms, skyrusiems mūsų darželiui 2 procentų paramą nuo gyventojų pajamų mokesčių sumos. Už šią paramą taip pat pirkome vaikams lovelių.

Dėkojame, kad padedate mums kurti ir turtinti jaukius Nykštuko namus. Svajojame pavasarį vaikams įrengti naują, spalvingą, saugią žaidimų aikštelę.

Labai laukiame paramos iniciatyvų.